Tag Archives: Cá chép

Lễ quan soái – rút chân hương chỉ được làm duy nhất trong ngày ông Công ông Táo

Tỉa chân nhang và dọn dẹp bàn thờ là việc quan trọng của các gia đình Việt được thực hiện vào đúng ngày cúng ông Công ông Táo. Làm lễ quan soái tốt nhất trong ngày 23 tháng Chạp Bát hương là biểu hiện tâm linh trên ban thờ của mỗi gia đình. Các gia […]