Tag Archives: ngủ ngáy

Người ngủ mơ hay nói điều gì?

Các nhà nghiên cứu người Pháp đã ghi âm lại gần 900 câu nói của khoảng 230 người trưởng thành khi ngủ trong suốt 1-2 đêm liên tiếp để trả lời cho câu hỏi con người nói mơ điều gì khi đi ngủ. Nói mớ hay nói mơ (somniloquy) khi ngủ là việc một người […]