Tag Archives: Nhóm máu

A, B, O, AB: Nhóm máu nào dễ mắc ung thư hơn?

Mỗi người sinh ra đều có một nhóm máu. Mỗi nhóm máu sẽ phát triển các “hàng rào” bảo vệ khác nhau để chống lại bệnh tật và cũng có những điểm yếu riêng. Máu là nguồn sống của cơ thể con người. Tất cả nhóm máu đều được cấu tạo bằng các yếu tố […]