Tag Archives: quan niệm vật chất

Đi ăn tối với bạn, tôi điếng người nghe câu bình phẩm của đứa cháu 5 tuổi: Có lẽ bạn tôi nên dạy lại con

Tôi chỉ mong con sẽ đi ngàn dặm mà không bị giới hạn bởi một vài nhận xét của người khác, trong sự so sánh hoặc phủ nhận. “Tôi đang ăn tối với một người bạn, đứa con 5 tuổi của bạn tôi nói với tôi: ‘Dì ơi, cái túi của dì không đắt bằng […]