Tag Archives: tết nhà chồng

Cái Tết bi hài của cô gái lấy chồng sát vách nhà mẹ đẻ

Tôi lấy chồng ngay sát vách nhà mẹ đê và đây là năm đầu tiên ăn Tết nhà chồng. Phải nói là tôi đã trải qua một cái Tết bi hài. Tôi và chồng là bạn nối khố. Hai đứa chơi thân với nhau từ nhỏ. Vì thân nhau nên tôi chưa bao giờ nghĩ […]